مسیر جاری: صفحه اصلی /مقالات/اخلاق اسلامی/اخلاق خانوادگی
اطلاع رسانی
کتاب حفظ موضوعی قرآن کریم منتشر شد

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه در راستای تربیت حافظان قرآن کریم اقدام به چاپ کتاب حفظ

گاهنامه اسوه شماره 2 منتشر شد

مجموعه کتابهای اخلاق اسلامی منتشر شد

تقدیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان اوقاف و امورخیریه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زحمات نماینده ولی فقیه و کارکنان سازمان اوقاف تقدیر کردند